Головна
UA
RU
Сортировать
Ревматоїдний фактор - кількісн.
110
Аланінамінотрансфераза (АLТ)
85
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
100
Залізо (Fe)
90
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - якісн.
90
Загальний аналіз крові (12 показників)
160
Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR)
300
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) - uretra, vagina, cervix
150
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) - кількісн.
290
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgG
210
12 ІПСШ (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, ДНК цитомегаловірусу CMV, ДНК герпевірусу HSV 1, 2, ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV
950
Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2)
290
Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG
400
Залізо (Fe)
90
Антитіла до тиреопероксидази (APO)
220
Антимюллерів гормон
420
Глікозильований гемоглобін (HbA1c)
220
С-реактивний білок (CRP) - якісн.
90
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
240
Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма
360
Панель «Цвіль внутрішня»: m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m4 Mucor racemosus, m1 Penicillium chrysogenum (P. notatum)
1300
Пакет №934 «Проблеми зайвої ваги розширений»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Тестостерон загальний (TES); Пролактин; Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Білірубін загальний,
2020
Аспартатамінотрансфераза (АSТ)
85
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
100
1
2
3
4
5
6
1
2